Modeller af psyken kan være en hjælp, til at naviger i den indre psykiske verden, hvor vi faktisk tilbringer al vores tid. Kortene er ikke landskabet, så tag dem med et gran salt.
Først Freud personligheds model med Jungs tillæg, og derefter Henrik Prien’s model med de processer der kan foregå i psyken.

Freuds personligheds model

Freuds personligheds model.

Henrik Prien personligheds model

Henrik Prien personligheds model.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ego model Ospensky Gurdjieff

Model af psyken som samling af jeger.

Denne model af psyken kommer fra Ouspensky og Gurdjieff. Den beskriver psyken som en serie af jeg’er der skiftes til at være kejser, og kejseren er kun klar over et begrænset antal jeg’er omkring ham, eller slet ingen. I den ubevidste tilstand skifter Jeg’erne som følge af ydre chok.

 

 

 

Bevidst ubevidst kommunikation

De næste to modeller kommer fra østlig visdoms traditioner, og meditations
praksis.

Dybte psykologisk model

Så er der drama trekanten af Stephen Karpman. Der tydeliggøre nogen af de spil vi kan komme til at spille med hinanden. Når man ikke er i drama er man i den optimale position, hvor den anden er Ok som den er og man er selv Ok som man er.

 

jjk