Hvad er hypnose.

Hypnose er når man er i trance og der gives suggestesioner (forslag). ubevidstsind2-transDet betyder f.eks. at man kan være under hypnose når man sidder og ser fjernsyn, høre radio, Youtube, potcast, læser bøger osv.
Trance er en dybt afslappet tilstand både fysisk og psykisk, og samtidig en super fokuseret tilstand, hvor man stadig er bevidst tilstede. Trance kan være let- eller dyb. Det er en meget behagelig tilstand. Hvis man er rigtig god til at gå i trance er der ikke det man ikke kan foretage sig i trance. Trance bliver også af nogen betegnet som en flow tilstand.
Dette relatere sig til hjerne svingninger, som de ses på et Elektroencefalografi (EEG) på følgende måde:
ALPHA – Let trance.
BETA – Vågen dags bevidsthed.
DELTA – Søvn.
THETA – Dyb trance, søvngænger.

Hypnose tager udgangs punkt i, at vi har to sind. Et bevidst – og et underbevidst sind.
Det det bevidste sind arbejder logisk, lineært og kan forholde sig fra fem – til ni informationer af gangen. Modsat det underbevidste sind, som arbejder holografisk, multi-dimensionalt og som forholder sig til 23 millioner informationer af gangen.
Hypnose er en kommunikation med det underbevidste sind, mens det bevidste sind ser på, lytter på og mærker. Hypnose tilstanden er en tilstand hvor det underbevidste sind kan lære nye løsnings modeller, på en direkte måde.
Vores underbevidste sind styre vores krop, og dermed alle de processer som foregår automatisk, åndedræt, blodtryk, hjerte rytmen, fordøjelsen, temperatur regulering, hormoner, og her under vores flygt, frys eller kæmp reaktioner. Det underbevidste udfører alle vores tillært bevægelses mønstre, som f.eks. at gå, løbe, cykle, køre bil og spille et instrument hvis man har lært det rigtigt godt. Så vores ubevidst sind er vores rigtige gode hjælper.
Nogen gange ( hvis ikke altid ) er det ubevidste sind blevet lært nogen ting som ikke er så heldige, for vores helbred eller for det vi gerne vil i livet. Det er her hypnosen kommer ind som en mulighed for at om programmere den underbevidste sind.
Sådan virker det:
Vi må først skrue tiden tilbage til den gang hvor vi kom til verden og se hvordan det virker.
Fra vi er nul til to år:
Vi har ingen tidligere oplevelser, at sammenligne hændelser med. Vi er hele tiden i trance – og omgivelserne fortæller os hele tiden hvad og hvordan tingene er (hypnose). Denne læring synker ned i det underbevidste, og opleves som sandhed.
Fra vi er to til syv år:
Vi har nu tidligere oplevelser, som er koblet med forslag som vores omgivelser gav os. Så vi sammenligner nu nogen af hændelserne som vi kommer udfor. Vi er stadig meget af tiden i trance og under hypnose fra vores omgivelser.
Vi bygger videre på disse grundlæggende ”læringer ”. Dette betyder at hvis nogen i vores omgivelser har givet os begrænsende forslag (hypnose) – Vil vi muligvis fortsætte vores liv med at leve under disse begrænsninger. I nogen tilfælde er det underbevidst sind blevet lært noget som lige frem er ødelæggende for vores helbred og som føre til sygdom.
En anden funktion som kan skabe uhensigtsmæssigheder, er i de tilfælde vi kommer ud for store chok – og vi ikke får udlevet energien, de omgivende personer er ikke i stand til at møde os i vores følelser – Dette kunne være sorg, vrede, frygt eller glæde – Så kan der ske generaliseringer ud fra denne ene oplevelse, som så vækker store følelser når en ny situation minder om den gamle, selv om at den kun gør det i en lille detalje.
Vi vender denne udvikling ved i hypnose at skabe adgang til den gamle læring i det underbevidste. Ser på sandhed i denne læring, og hvis den er usand laver vi om på den – Er den kun sand i nogen tilfælde, præciseres det hvornår den gælder.

Hvad er NLP ?
Tilbage til hypnose og nlp

Kontakt 29 28 34 32