Terapien sigter på forløsning af chok energi og PTSD – post traumatisk stress syndrom.

I terapien inddrager jeg kroppen meget konkrete.
Klienten trænes i at sanse sin krop, opfatte reflektoriske bevægelser og sanse de muskler, der aktiveres i bevægelserne.
Klienten trænes i at bruge denne præcise kropssansning som et redskab til at rumme højt stressniveau uden at behøve gå ind i chokreaktioner eller uden at få aktiveret gamle chokoplevelser.
Under arbejdet med selve chokkernen hjælper jeg klienten med at løsne den kropslåsning, choktraumet har efterladt i muskler og bindevæv. Dette gøres med en særlig teknik, hvor der arbejdes med fysisk modstand. Arbejdet sker i mange etaper i takt med at klienten kan rumme det materiale, der bliver tilgængeligt for bevidstheden, når den kropslige låsning løsnes.
Jeg arbejder med reetablering af de sunde overlevelsesreflekser – flygt, kæmp og “frys” (tonisk immobilitet).

Gennem arbejdet med de sunde reflekser genskabes kroppens basale evne til at skifte mellem parathed til aktivitet og handling (det sympatiske nervesystem) – og at være i hvile og ro (det parasympatiske nervesystem). Et af symptomerne i PTSD er, at balancen mellem disse to nervesystemer ikke fungerer optimalt eller meget dårligt, med alvorlige fysiologiske og psykologiske konsekvenser for klienten.
Målet er at afhjælpe virkningerne af et choktraume, men samtidig at udvikle nye kognitive og kropslige ressourcer og handlefærdigheder, så klienten kan forblive fokuseret i kontakt og i stand til at handle i situationer med højintensivt energiniveau.
Vi opnår dette, dels gennem konkret træning i kognitive og kropslige færdigheder, så Jeg’ets kapacitet og rækkevidde udvides, og dels gennem fokus på ressourcerne i menneskers chokreaktioner.
Dette indebærer, at klienten hjælpes til at fatte og opleve peakoplevelsen (højdepunktsoplevelsen) i chokket – den kraft som gjorde, at klienten overlevede bedst muligt, hvad enten det var gennem kamp, flugt eller ved at “gå død”.
Klienten lærer at forstå, sanse og integrere sit “Mig”. Mig’et forstået som den del af et menneske, der rummer den reflektoriske, automatiserede og intuitive viden om handlemuligheder i højintensiv energi – såvel chok som peak, og klienten hjælpes til at “bygge bro” mellem Jeg’et og Mig’et.
En del af de vanskeligheder mennesker får efter et traume kommer fra Jeg-ets reaktion, når “vi kommer til os selv igen” eller “kommer tilbage til virkeligheden” – og Jeg-et opdager, hvad der er sket. At bevidstgøre relationen mellem Jeg-et og Mig-et støtter helingen af traumer.
Det terapeutiske arbejde med et choktraume anses først for afsluttet, når klienten kan rejse og rumme en højenergi på samme niveau, som den der var i chokket, således at beslutninger, som er “brændt ind” i choksituationen kan kontaktes, forløses og omstruktureres til ny-beslutninger og reorientering i verden.

Tilbage til chok traume terapi

Kontakt 29 28 34 32