Som følge af, at der er tale om momsfrie behandlinger kræver skattevæsenet at der føres journal –
og for at føre og opbevare journaler, kræver datatilsynet at der indhentes tilladelse fra klienten.
Derfor vil du blive bedt om at give din tilladelse hertil ved vores første møde. Journalen opbevares i max fem år.

Kontakt 29 28 34 32