Modeler af psyken og psykiske relationer.

Disse modeller af psyken kan være nyttige, til at få hold på hvad der sker i vores indre, usynlige verden hvor vi faktisk bruger al vores tid. De er en slags kort over landskabet, men de er IKKE landskabet, de er flade og to dimensionelle, og virkeligheden er mindst fire dimensional.
Den første hviler på Freud og Jung, den anden er en udvidelse som viser nogen af de specifikke processer.

Den næste model kommer fra Gurdjieff og Ospensky. Den viser hvordan psyken kan opfattes som en stor mænge af “jeg’er” som hver har sine egne, eller inden for en lille gruppe af “jeg’er”: meninger, ideer om sig selv, andre og alt muligt i verden, den har ting der tiltrækker og frastøde den, vaner og bestemte følelser. Så disse jeg’er skiftes til at være “kejser på slotte” og er ikke klar over der findes de andre jeg’er. Kejseren udskiftes hovedsagelig som følge af udefra kommende omstændigheder.

De næste modeller kommer fra østlig visdom, som er baseret på iagttagelse i meditations.

Disse modeler er en tydeliggørelse af hvilket, teater / skuespil tanken opføre over for sig selv – og tanken er oftest ikke klar over at det er det der sker, for det virker så virkeligt bl.a. fordi tanken vækker de kropslige fornemmelser. Og det har ofte alvorlige konsekvenser for ens og andres velbefindende.

Den næste model er for at tydeliggøre relations dynamikker, og basere sig på at vi kan være i fire forskellige positioner i forholde til andre, vi kan være: Krænkeren, offeret, hjælperen eller optimalt den objektiv ligeværdige.

 

Videre til: Bevidsthed.