Hvad er NLP.

N – Neuro. Nervesystemet, hjernen, sanserne og hvordan vi tænker.
L – Lingvistisk. Sproget og hvordan vi bruger det og hvordan det påvirker os.
P – Programmering. Hvordan vi organisere vores handlinger.

NLP’s historie: Skabt af Richard Bandler, der studerede

Grammerfon plade

Er der hak i pladen. Så lad NLP give nålen et skub.

programmering og John Grinder som var lingvist og sprogprofessor. De udforskede hvordan succesfulde terapeuter arbejdede for at skabe positive forandringer for deres klienter. De afdækkede disse terapeuters sproglige mønstre, og fandt at når de anvendte dem kunne de opnå samme positive resultater.

Nogle definitioner på NLP:
Studiet af strukturen i subjektive oplevelser.
Accelereret læringsstrategier.
Læren om, at komme tilbage til, en smuk tilstand.

NLP giver forståelse for hvordan vi danner beslutnings og handlings strategier. Med denne forståelse bliver det muligt at undersøge om strategierne er effektive for os, og hvis ikke hvordan de kan ændres. NLP rummer en række værktøjer til observere og ændre disse strategier.

Anvendelse af NLP:

 • Ændre begrænsende overbevisninger.
 • Afdække mål.
 • Ændre handle strategier. Motivations, Beslutnings og Stave strategier.
 • Ændre følelsesmæssige tilstande.
 • Fjerne fobier.
 • Følelses aflade traumer.

NLP forudsætninger:

 • Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever vores model af verden.
 • Der skal være respekt for andre menneskers modeller af verden.
 • Vi styrer selv vores sind og dermed vores resultater.
 • Der eksisterer ikke fiasko, kun feedback.
 • Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får.
 • Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.
 • Mennesker har alle de ressourcer, de har brug for, for at nå deres mål.
 • Fleksible mennesker og organisationer har fortrin i forhold til mindre fleksible.
 • Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker, så gør noget andet.
 • Krop og sind påvirker hinanden.
 • Vores adfærd er ikke vores identitet.
 • Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed.


Hvad er hypnose ?
Hvad er QHHT ?
Tilbage til hypnose og nlp

Kontakt 29 28 34 32