Kinesiologiens oprindelse.

Kinesiologi betyder læren om bevægelse.
Det er en fusion af klassisk kinesisk akupunktur og muskeltestning udviklet af den Amerikanske Kiropraktorer George Goodheart Tilbage i 1960erne. Han opdagede at når han hjalp folk med deres dårlige rygge, havde det en afsmittende virkning på andre symptomer. Da han jo vidste at hjernen er forbundet med nerver til muskler og organer. Prøvede han at forene denne viden med den østlige viden om meridianer og deres virkning på hjernen og kroppens organer. Han fandt at han kunne muskel teste om meridian systemet tilførte optimal energi til muskler, organer, og nervesystemet og dermed også hjernen. Goodheart systematiserede derefter sin viden i ”Applied Kinesiology”. En anden kiropraktiker, John F. Thie. fandt systemet så godt at han videreudviklede det til ”Touch for health” – krops afbalancering. Hans drøm var, at mindst en person i enhver familie kendte til ”Touch for health” som så kunne fungere som familiens helbreder. Siden har en lang række mennesker bidraget til at vidreudvikle kinesiologi til at omfatte: Biokinesiologi, Indlæringskinesiologi, Stress-frigørelse og transformationskinesiologi.

Kinesiologiens model af mennesket.

I kinesiologien betragtes mennesket som et sammenhængende system bestående af, kroppen den fysiske del skelet strukturen, muskler, organer osv. Tankerne og følelserne den mentalt – emotionelle del og meridianerne den energetiske del. Dette giver helbreds trekanten.
De enkelte sider er udtryk for den energi der er til rådighed for det enkelte system. Det indvendige areal af trekanten er vores mulige oplevelses felt, vores frie energi. Når siderne er lige lange er systemet i balance. De tre systemer understøtter hinanden. Alle tre systemer er altid i udveksling med miljøet, på flere planer f.eks. igennem maden vi indtager, stolen vi sidder på, eller kommentaren fra arbejdskollegaen. Og disse kan understøtte systemerne eller belaste dem.

helbreds-trekanten1

Kinesiologiens hjørnesten muskel testen
I kinesiologien taler vi om en muskel som holder eller ikke holder. Det er fordi at der til hver af vores hoved bevægelse f.eks. det at løfte låret lige frem, er en muskel. Hvis vi så trykke ned på låret, vil vi opdage at låret ikke er til at rykke ud af stedet-, eller også vil det opleves som givende efter. Hvis det er tilfældet er der ikke nok energi til musklen. Som kinesiolog vil vi bringe musklen til at kunne holde igen. Hvis vi nu udsætter kroppen for f.eks. en bestemt madvare vil vi opdage at musklen igen bliver svag. Dvs. at denne madvare svækker systemet kroppen. Hvis vi er lidt skeptiske. Kan virkeligt passe? Tænk på engang, hvor du var syg. Kunne du da løfte det samme som når du var rask? Nej vel. Og da du begyndte at blive syg kunne Du løfte lidt mindre. Gad vide hvornår denne svaghed startede? Var det da du f.eks. puttede den madvare i munden som var fordærvet? Hvad er Intuition? Og hvis Du er skeptisk over for det du læser her – så forstår jeg det godt – det var jeg også selv. Og vi finder kun ud af det, hvis vi prøver.

Videnskabelig undersøgelse af den kinesiologiske muskeltest fra Oxford University :
Phd Om kinesiologisk muskel test
Den fulde beskrivelse af forsøget
Youtube reklame video om samme

Kinesiologens opgave.

Er at støtte klienten i at frigive bundet energi, således at klienten får mere og mere fri energi. Får større og større oplevelses felt og bedre og bedre oplevelser. Således at klientens system igen kommer ind i det område hvor systemet er selvregulerende. Kinesiologen er en underviser, der underviser klienten i selv at kunne holde sig selv i balance.

Læs: Årsag til overenergi og konsekvensen deraf.

Kinesiologiens arbejdsområder.

Akut:
Efter fald, slag og andre chok. Arbejder kinesiologien med reaktive muskler og afladning af stress energi

Ældre ubalancer og fremad rettede mål:
Muskulære problemer.
Organ problemer.
Smerter.
Sygdomme.
Psykiske problemer. Traumer. Fobier.
Indlærings vanskeligheder.
Styrkelse af, handle kraft.
Afklaring af mål.

Forudsætning for kinesiologi.

Kinesiologi er et samarbejde mellem behandler og klient.I tilfælde af at klienten ikke kan samarbejde; kan en surrogat person bruges. Det vil sige, at der er en tredje person som rører ved klienten. Der testes så på denne surrogat person. På den måde kan man f.eks. hjælpe personer som er i koma, små børn, dyr eller svært psykisk syge personer.

Energetisk, strukturel og psykisk helbredelse:

Når vi ændrer på ubalancer, for at afhjælpe et bestemt symptom, kan der ske det at symptomet bliver værre et lille stykke tid, eller der kan dukke gamle symptomer op. Det er godt – selv om det kan virke skræmmende.
Det er sådan fordi, vores kroppe finder måder at kompensere for ubalancer på. Sådan at vi f.eks. stadig kan gå, selv om der er en lille muskel i foden, der ikke får den energi som den har brug for. Det er smart, fantastisk, og har reddet vores liv mange gange. For tænk hvis vi gik i stå midt på vejen? Men det har den konsekvens, at andre muskler overtager et job, som de egentligt ikke er beregnet til. Dette vil i længden belaste dem, men også skæv vride knogler i forhold til hinanden og lukke af for f.eks. blod, lymfe og nerve forsyning. Så når vi, afhjælper denne ubalance kan der pga. at der nu igen er fri nerve forsyning optræde mere smerte. Eller også forsvinder smerten helt eller delvist. Så bliver der plads i vores bevidsthed til at blive opmærksom på andre ubalancer eller smerter.

helbredelses kurve 4 big SH

Kontakt 29 28 34 32